Adaptacións dos nosos espazos ao COVID

por - 13.10.20

 Outra das intervencións que realizamos este curso para adaptar os nosos espazos ás normas de seguridade e hixiene do protocolo COVID foi a instalación de mamparas separadoras nas aulas de informática. Isto nos permite manter case os mesmos postos que tiñanos ata este curso e separalos á distancia de 1 metro.


Aula de Informática 2 e Cultura Audiovisual
Aula de Informática 1
Aula de Informática 3
You May Also Like

0 comentarios


---